Here are some photos taken at the Church for the Deaf in Pretoria Celebration

Hier is 'n paar fotos wat geneem is tydens die Kerk vir Dowes Pretoria feësviering


image02 pta-gemeente image01

Klient van die Maand

NG Kerk Pretoria Dowes

Baie geluk aan die NG Kerk, Pretoria vir Dowes, met jul 30ste Verjaarsdag wat op 6 Julie 2010 gevier is

Dit was wonderlik om Arina en die kantoor personeel te ontmoet. Elkeen van julle is baie spesiaal.

Balloon Creations wens hul alle voorspoed toe vir die toekoms en mag dit ‘n Geseënde Jaar en toekoms wees vir hulle.

Baie dankie ook aan Laurindia en Michael , dat ons kon deel wees in jul spesiale dag.

Agtergrond inligting: Baie dankie aan Arina vir die inligting met betrekking tot die kerk:

Hoof Kerkleier: Dominee  Dr Chris Malan

Gemeentelede:. Ongeveer 160 volwassenes en 51 kinders.  Ons deure en harte staan egter oop vir elkeen wat verlang om Jesus beter te leer ken.  Baie jongmense skakel by ons gemeente in wat nie lidmate is nie.

Waar julle presies geleë is. Die gemeentesentrum is op die hoek van Jacobsstraat en 10de Laan, Gezina (fisiese adres 10de Laan 361, Gezina)

Client Of The Month

NG Church For the Deaf - Pretoria

Balloon Creations wish the NG Church for the Deaf in Pretoria a very happy 30th birthday which was celebrated on the 6th of July 2010

It was wonderful to meet Arina and all the office staff.   You are all very special.

We would like to wish you all a very happy coming year, may you be very Blessed.   We wish to give a special thanks to Laurindia and Michael for giving us the opportunity to be part of this very special event.

Background Information: We wish to thank Arina for providing us with information as regards to the Church.

Head Church Leader: Reverend Dr. Chris Malan

Congregation: Approximately 160 adults and 51 children.   Our doors and hearts are open to anyone wishing to get to know Jesus beter.  Many young people, who aren't part of the congregation are linking up with our Church

Proximity: Situated on the corner of Jacob Street and 10th Avenue, Gezina, Pretoria (physical address: 361 10th Avenue, Gezina, Pretoria)

We have one guest and no members online

ballooncreations2.gif

Login Form

01

 

02a